Goed opgeleide professionals

Als u samenwerkt met Somers, krijgt u professionals over de vloer. Zij zijn gekwalificeerd op een specifiek vakgebied. Onze professionals werken met de nieuwste onderhouds- en renovatiemethoden en materialen. Ze ontwikkelen zich continu door het volgen van trainingen en cursussen. Als Leerbedrijf steken we ook veel energie in het opleiden van nieuwe medewerkers.

Kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaam ondernemen

Certificering.  We zijn gecertificeerd volgens de hoogste kwaliteitszorgsystemen ISO 9001:2015 en arboveiligheidssysteem VCA**. Met interne en externe audits wordt getoetst of de kwaliteit van bedrijfsprocessen op peil blijft. Al onze medewerkers bezitten een basisveiligheidsdiploma. Inspectie op de werkvloer verzekert dat werkzaamheden en materialen aan de eisen van veiligheid en milieu voldoen.Somers hecht ook veel waarde aan duurzaam ondernemen.De zorg voor mens,milieu en maatschappij verankeren wij in onze onderneming.U merkt dat aan de uitvoering van onze werkzaamheden.