Passend en eerlijk advies

Onderhoud is geen lopendebandwerk. Elk gebouw vraagt om een specifieke aanpak en opdrachtgevers hebben hun eigen wensen. Onderhoud begint dan ook met een inventarisatie. Op basis daarvan ontvangt u een persoonlijk advies over de uitvoering, materialen en kleuren. Besparingsmogelijkheden houden we daarbij scherp in het oog. Soms komen we tijdens de uitvoering zaken tegen die verbeterd moeten worden. In zo’n geval dragen we oplossingen aan. Onnodig werk voeren we niet uit. Somers’ advies is gebaseerd op noodzakelijk en gewenst onderhoud.

Afspraak is afspraak
Wie afspraken maakt, moet ze nakomen. De deur gaat dan ook niet achter ons dicht voordat álles in orde is. Dat is meer dan alleen het leveren van vakwerk. We houden ons aan de planning en werken binnen het gestelde budget. Zo komt u achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan. Voordat we aan de slag gaan, leggen we de aanpak, de planning en de budgettering vast in een overeenkomst. Pas als u en wij tevreden zijn met het eindresultaat, ronden we een project af.